رسم ز

بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید. ♬♩ امروز و فرداست که تو نها بمونی ، قدر من رو بدونی اما دیره اما دیره ♮♯

2023-02-04
    تفسير سورة ص اية 41-44
  1. بواسطة Azhar2009hussai5
  2. ناصرخسرو
  3. گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
  4. cloud_download
  5. منم آن رسم عهدان زمانه