Strict Standards: Declaration of TStats::onInit() should be compatible with TModule::onInit() in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/modules/stats/stats.module.php on line 0 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetExportValue() should be compatible with TComponent::onGetExportValue($recordValues = Array) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TDateTimeEdit::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/datetime.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TDateTimeEdit::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/datetime.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetFilterSQL() should be compatible with TComponent::onGetFilterSQL($filterValue, $filterOperators = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Warning: Illegal string offset 'translate' in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TUUIDText::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/uuid.comp.php on line 0 Warning: Illegal string offset 'translate' in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetFilterSQL() should be compatible with TComponent::onGetFilterSQL($filterValue, $filterOperators = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Czech Gate - LOKALITY - Historické centrum Prahy - Základní popis - Třicetiletá válka
transparent.gif transparent.gif
transparent.gif transparent.gif
News by e-mail:  
Domů Mapa CONTACT
 
Domů > LOKALITY > Historické centrum Prahy > Základní popis > Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka zastihla Prahu obdobně jako předtím války husitské, v rozkvětu,což bývalo patrné ještě před sto lety v prostředí Nového Města. Bitva na Bílé hoře v přímém sousedství Prahy měla hluboký vliv na proměny její sídelní struktury. Byl to především voják Valdštejn, který na nově vybraném, zastavěném malostranském území zahájil stavbu svého rozlehlého paláce (na jeho místě stálo 23 domů, cihelna a tři zahrady).

Teprve po třicetileté válce se zjevuje architektura církevní, a to sobota takovou intenzitou, že je možno soudobou Prahu nazvat Římem druhé poloviny 17.století. Na místě řady bloků i ulic započal v roce růst jezuitské klementinské koleje Klementinum prostupuje od Křižovnické ulice až po Mariánské náměstí a souběžně s budovou koleje se přestavoval kostel sv.Salvátora. Na Novém městě ovládá jezuitská kolej polovinu východní strany Karlova náměstí a nároží při vyústění ulice Ječné zaujímá kostel sv.Ignáce.

S Klementinem architektonicky soutěží hradčanský Černínský palác, který představuje současně vyvrcholení a zlom v pobělohorském vývoji.
Architektonické prostředí Prahy se v průběhu 17.století rozrůzňuje. V letech 1687-1692 vznikl kostel sv.Josefa při klášteře malostranských karmelitek, vynikající architekturou byl i zcela přestavěný dominikánský kostel sv.Máří Magdaleny na Malé Straně.

V sedmdesátých letech sehrál významnou roli architekt G.B.Orsi, tvůrce ušlechtilého prostoru teologického sálu knihovny v konventní budově premonstrátského kláštera na Strahově, který převzal vysoce čestný úkol, totiž dostavbu Svatovítského chrámu neděle Pražském hradě, kterou záhy přerušil.

Koncem 17.století v Praze začalo druhé velké období barokního vývoje, který reprezentuje novoměstský kostel kláštera uršulinek na nynější Národní třídě od Canevaleho.

Na Malé straně zahájili těsně po roce 1700 jezuité novostavbu kostela sv.Mikuláše, jehož dlouho sporným a neuznávaným projektantem byl Kryštof Diezenhofer. Jako dosti často se stavělo od západu pro udržení liturgického provozu ve velkém gotickém kostele stejného zasvěcení a vyrostlo tak jedno z nejvelkolepějších architektonických děl vůbec. Diezenhoferovu aktivitu v rámci historického pražského jádra završuje průčelí proslulé hradčanské Lorety. Jeho vrstevníkem byl Giovanni Santini, jehož hlavní díla byla však realizována mimo Prahu, kde se projevil zejména přestavbami několika paláců. Na Malé Sraně v Nerudově ulici jsou to palác Morzinský a palác Thunovský.

Jejich vrstevníkem byl další Ital, Giovanni Battista Alliprandi, jež v roce 1700 zahájil přestavbu Kaiserštejnského paláce čp.37-III na Malostranské náměstí. Souběžně vytvořil i palác Hrzánský čp.558-I v Celetné ulici a k nim přistupuje i navrhovaný palác Hartigovský čp.259-III, v horní části Malostranského náměstí. V období dvou desetiletí se podílel i na tvorbě i dalších paláců, k nimž patří Šternberský na Hradčanech, nad Jelením příkopem a přestavba Schönbornského paláce čp.365-III ve Vlašské ulici.

Na přelomu první a druhé čtvrti století začalo v Praze období architektonické vlády Kryštofova syna Kiliána Ignáce Diezenhofera, který je proslulejší než otec a jehož prvním samostatným dílem je kostel sv.Jana Nepomuckého na Hradčanech. Jeho nejdůležitějším zásahem do architektonické podstaty Pražského hradu byla přestavba Španělského sálu, dále pak řada přestaveb i novostaveb měšťanských domů, především na Malé Straně ( dům U Zlatého jelena, U Dvou hrdliček) a z budov paláců je to Sylva-Taroucců čp.852-II Na Příkopě.

Důležité byly i přestavby urbanistické, neboť tehdy byl zasypán příkop, který odděloval Pražský hrad od Hradčanského náměstí a konstrukce Prašného mostu byla překryta sypanou hrází. Poněkud rozdílná je přestavba Arcibiskupského paláce, z doby po roce 1764, jehož velmi plastické průčelí působí jako výzva protilehlé monotónní vídeňské architektuře Pražského hradu. Autorem byl nejvýznamnější dobový tvůrce Jan Josef Würth, který realizoval řadu významných staveb, jmenovitě přestavbu Mincovny čp.587-I v Celetné ulici, stavbu paláce Pachtů z Rájova čp.208-I mezi ulicemi Stříbrná a Karoliny Světlé.

V rámci dosud intenzivní výtvarné činnosti udeřil blesk zrušením jezuitského řádu 1773, který se stal signálem záhy následující „osvícenské“ proměny pražské architektury. I tak lze pražský pozdní barok hodnotit jako významné období tisíciletých architektonických proměn Prahy.

Vítejte

Srdečně Vás vítáme na internetovém portále Czech-Gate. 
Využijte rychlou navigaci na hlavní témata a prezentace UNESCO.

transparent.gif
news-top.gif
NOVINKY

Česko - země památek
15.září 2011
Jen málo zemí se může pyšnit tolika památkami, které byly zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Holašovické selské slavnosti
1.září 2011
Jednou z jedinečných památek světového kulturního dědictví UNESCO na území České republiky je významná ukázka tradiční lidové selské architektury v Holašovicích na Českobudějovicku. 
Telč - oživlá historie
15.srpen 2011
Ten, kdo někdy navštívil město Telč, nepochybuje, že historické centrum města byl právem zapsáno do Seznamu  světového kulturního dědictví UNESCO.

Starší novinky
baner_mk2.jpg
 


Powered by Visual PHP™