Strict Standards: Declaration of TStats::onInit() should be compatible with TModule::onInit() in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/modules/stats/stats.module.php on line 0 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetExportValue() should be compatible with TComponent::onGetExportValue($recordValues = Array) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TDateTimeEdit::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/datetime.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TDateTimeEdit::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/datetime.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetFilterSQL() should be compatible with TComponent::onGetFilterSQL($filterValue, $filterOperators = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Warning: Illegal string offset 'translate' in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TUUIDText::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/uuid.comp.php on line 0 Warning: Illegal string offset 'translate' in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetFilterSQL() should be compatible with TComponent::onGetFilterSQL($filterValue, $filterOperators = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Czech Gate - LOKALITY - Historické centrum Prahy - Základní popis - 18. století
transparent.gif transparent.gif
transparent.gif transparent.gif
News by e-mail:  
Domů Mapa CONTACT
 
Domů > LOKALITY > Historické centrum Prahy > Základní popis > 18. století
18. století

Poslední třetina 18.století byla pro architekturu Prahy spojena s hlubokou krizí. Tereziánské reformy, spolu sobota neúspěšným koncem sedmileté války, důsledky zrušení jezuitského řádu, měli krajně negativní vliv na architektonický vzhled Prahy.Zbořením kaple Božího Těla na Karlově náměstí byla Praha ochuzena o architekturu evropského významu a převládla Vídeň.Dokladem úsilí o udržení vyšší kultury v Praze je novostavba Nosticova, Stavovského divadla, jež vneslo do pražského prostředí zcela nový architektonický styl.

Zatímco v obou pevnostních městech Terezíně a Josefově převládl raný klasicismus, udržuje se v Praze doznívání pozdního baroka na některých palácových budovách. Nejvýznamnějším dílem je hlavní průčelí paláce Sweerts-Šporků na Novém Městě pražském v Hybernské ulici. Autorem je Tomáš Hafenecker, který souběžně přestavoval i bývalý jezuitský dům na Malostranském náměstí čp.2-III a protilehlé gymnázium. Jeho vrstevníkem je Ignazio Palliardi, autor knihovny strahovského kláštera, přestavby Kolovratského paláce  a rodinného domu čp.265-III na Malostranském náměstí.

K pozdním osmdesátým létům 18.století patří také přestavba významného renesančního domu Velký úl, který uzavírá průhled Václavským náměstím. Ten vykazuje promiskuitu barokního a raně klasicistního tvarosloví oproti o rok mladšímu vysoce dynamickému tříposchoďovému průčelí domu U Havíře čp.398-I, který zatlačuje svou velkolepou barokní dynamikou pilastrů a volutových krakorců klasicistní účast do role zcela okrajové. Ryze raně klasicistní stylovou atmosféru prozrazuje přestavba staroměstské rychty čp.404-I architektem Palliardim.

V roce 1799 navrhl Karel Schmidt novostavbu hlavní budovy domu čp.799-I v ulici U obecního domu dvora Procházková významného tesařského mistra Jana Zelnického. Novostavba dokončená následujícího roku je pozoruhodná upuštěním od barokizujících forem portálu a střešních vikýřů v průběhu stavby.

Roku 1804 zasáhl do architektonického obrazu Prahy profesor architektury Jiří Fischer, který navrhl přestavbu renesančního loveckého letohrádku nad Královskou oborou. J.K.Zobel se podílel na přestavbě  Rohanského paláce čp.386-III v Karmelitské ulici, kde se v roce 1807 zřídil ušlechtilý hlavní sál. Fischerovi se přisuzuje vedoucí role při stavbě monumentálního průčelí bývalého kostela U Hybernů. Což je obdoba proslulé zbořené mincovny v Berlíně.

Do architektonického prostředí Prahy pronikl tak velmi významným způsobem klasicismus pruský. Na nynější Národní třídě byla zahájena novostavba tříposchoďového prvního pražského činžovního domu Platýz, která byla ukončena až v roce 1847. Ve stejně době začala novostavba piaristického kostela sv.Kříže.

V třicátých letech nastupoval v Praze pozdní klasicismus. Ubývá plasticita průčelí, počíná se formovat kasárenský styl, vzrůstá kultura bydlení, navrhují se přímo osvětlené kuchyně se sporáky, průlezné komíny a kuchyňské krby nahrazují komíny úzkého profilu. Objevují se první náznaky urbanistického vývoje, ke kterému dala signál stavba řetězového mostu, takže až po Novotného lávku vzniklo nové nábřeží sobota parčíkem a novogotickou fontánou.

Nejušlechtilejším dílem tohoto stylového zabarvení je Desfourský palác v ohybu nynější ulice Na Florenci. K tomu přistupují ještě složitě ztvárněná eklektická průčelí, což je například Frenzlova novostavba Na Příkopě U Černé růže.

Druhá třetina 19.století představuje vysoce zlomové období. V rámci dosud funkčních hradeb nebo v jejich bezprostředním sousedství vyrostly podivné stavby, představující nástup nové civilizace. Je to například nové nádraží a stavba viaduktu pražsko-drážďanské železnice. Doslova přes noc se hluboce proměňovala základní podstata architektonické tvorby, protože dosud se budovaly ve městech paláce, na venkově zámky. Do starších domů i novostaveb proniká především obchod, služby i drobná výroba.

V Praze současně pracovali významní architekti, takže sobota tím souvisí bleskovost architektonického rozvoje. Novorománská architektura se neujala a tak nastupuje neorenesance, jejíž těžiště je patrné na exteriéru. V tomto období působí hlavně architekt V.J.Ullmann, který navrhl a realizoval novostavbu České spořitelny, palác Lažanských, Prozatímní divadlo z roku 1862, hlavní sídlo jednoty Sokol při hradbách a hlavní průčelí někdejší Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici a působil také jako památkový architekt při obnově demolicí ohrožené rotundy sv.Kříže.

Vletech 1865-1866 proběhla novostavba původně Hypoteční banky na rohu Národní třídy a Perlové ulice, poté následoval Šebkův palác v ulici Politických vězňů a podle Ullmannova projektu zbudována Česká technika na Karlově náměstí.

V časovém sledu nelze přehlédnout projev Josefa Hlávky (budova porodnice v jihovýchodní části Nového Města) spolu s profesorem techniky Josefem Zítkem, který se svým spolupracovníkem Schulzem byl autorem druhé nejvýznamnější architektury historické Prahy – tehdejšího Rudolfina – Domu umělců, kde se budovaly současně koncertní síň a galerie výtvarných umění. Hlavní budova se umístila nad hladinu Vltavy a podmínila tak postupný zrod nynějšího Palachova náměstí.

Nejhlubším zásahem je dostavba Svatovítské katedrály, kdy architekt Josef Mocker obnovil četné gotické stavby církevní i světské, např.Staroměstské mostecké věže a Prašnou bránu.

Historickou Prahu ovládla představa celkové stavební transformace,jejímž dokladem je zásah do samotného centra zbořením domu U Hřebene i jeho souseda a jejich vystřídání novostavbami eklektického zjevu.

Nemonumentálnějším architektonickým činem v historické Praze v polovině osmdesátých let je výstavba Národního muzea podle projektu J.Schulze v letech 1885-1890.

Roku 1886 bylo přijato rozhodnutí o asanaci území postiženého povodní v roce 1845. Byla vypsána soutěž na plán polohy – regulační plán, který se stal symbolem zkázy historické Prahy. První cenu dostal geometr Alfred Hurtig se svým týmem, jehož plán obsahoval řadu ničivých námětů, které později nebyly realizovány (zboření Stavovského dovadla, rozšíření ulice na Můstku, zřízení přístaviště Na Františku apod.). Také navrhoval zničení areálu anežského kláštera Na Františku,ale Mocker proti tomu úspěšně protestoval, klášter a kostel cyriaků sv.Kříže však byl zbořen a ustoupil budově školy. Tvrdé zásahy se zdaleka neomezovaly jen na zákonem vymezené území a již tři roky po jeho vydání začala demolice domů po severní straně Staroměstského náměstí. Nové město bylo doslova nabité vynikajícími architekturami, které byly v řadě případů skvělými reprezentanty minulých slohových období,ale smršť zkázy neušetřila takřka žádný z nich a zbyly jen kresby, fotografie a plány.

Panoramaticky působivá je šířkově založená budova někdejší Strakovy akademie, dnes sídlo předsednictva vlády z let 1893-1895. V letech 1897-1901 vyrostlo renesanční Uměleckoprůmyslové muzeum a završila to stavba kavárny Corso Na Příkopě v roce 1897.

Praha na počátku 20.století byla třetím městem Rakousko-uherského státu a tato skutečnost vytvářela zcela specifické podmínky národního rozvoje. Pokračovala tragická asanace, brzděná a napadaná povstalou kulturní veřejností, kterou přednostně reprezentoval v roce 1900 založený klub Za starou Prahu, v němž se soustředili čelní historici, historici umění, literáti a vědci, ale především vynikající reprezentanti české architektury, kteří pak nastoupili na místa geometrů a stavitelů prvních let.

V roce 1901 padl urbanisticky i architektonicky významný Krennův dům a téhož roku byla zahájena novostavba nádraží Františka Josefa, které je reprezentantem již rozvinuté secese.

Důležitým článkem přestavby uliční čtvrti jsou i soubory činžovních domů na vltavském nábřeží, jež podnes představují podivuhodné architektonické soubory evropského významu a tím nesmyslnějším a tragickým je vlom tzv.Tančícího domu.

Vyvrcholením české secese je pražský Obecní dům, který je řešen jako mnohoúčelový a v rámci proměn architektonického vývoje v historické Praze plně nedoceněn. Zcela specifickým rysem zázračných let před první světovou válkou byla takřka bezbřehá architektonická různotvárnost, která vychází ze secese směrem k funkcionalismu a vyvrcholením toho je kubismus (vila v Libušině ulici č.3 od Josefa Chochola). Jedinečně bohatý architektonický a vůbec výtvarný vývoj tvrdě zarazila první světová válka, během níž jen doznívaly projevy velkých tvůrčích děl z doby předválečné. Zázračná úrodnost naší půdy vytvořila optimální podmínky Procházková raný výskyt a rozvoj funkcionalismu a konstruktivismu. Studie později realizovaných funkcionalistických novostaveb na pražské historické půdě se objevuje v roce 1924 (studie paláce Olympic), téhož roku se zpracovává návrh na obchodní dům zřejmě na Václavském náměstí a tyto architektury představují konec.

Následné období lze nazvat jakýmsi nefunkcionalismem, který se ovšem omezuje pouze na relativně vzácné veřejné budovy. Tento proces prožíváme v současnosti ojediněle prostoupený pokusnými projevy, jež nejtěžším způsobem rozkládají a ničí prostředí historické Prahy, ať již je to zástavba mezi Příkopy a Ovocným trhem, nebo Tančící dům na Jiráskově náměstí. Praha je však vnitřně silná,než aby těmto náporům podlehla.
Vítejte

Srdečně Vás vítáme na internetovém portále Czech-Gate. 
Využijte rychlou navigaci na hlavní témata a prezentace UNESCO.

transparent.gif
news-top.gif
NOVINKY

Česko - země památek
15.září 2011
Jen málo zemí se může pyšnit tolika památkami, které byly zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Holašovické selské slavnosti
1.září 2011
Jednou z jedinečných památek světového kulturního dědictví UNESCO na území České republiky je významná ukázka tradiční lidové selské architektury v Holašovicích na Českobudějovicku. 
Telč - oživlá historie
15.srpen 2011
Ten, kdo někdy navštívil město Telč, nepochybuje, že historické centrum města byl právem zapsáno do Seznamu  světového kulturního dědictví UNESCO.

Starší novinky
baner_mk2.jpg
 


Powered by Visual PHP™